Intervjuer

INTERVJUER

Vem är du, varifrån är du hemma och vad studerar du?
Jonathan Winqvist, hemma från Lovisa och studerar kemiteknik för första året. 

Varför/hur valde du att komma på just TF:s prepkurs?
Jag hade hört om prepkursen och visste att det inte skulle gå så bra att läsa på egen hand. Jag kunde också ana att det skulle bli roligt att bo i Otnäs under den tre veckor långa kursen! 

Hur var det att gå kursen? Fick du något ut av den, förberedde den för inträdesprovet?
Kursen gick igenom gymnasiekurserna med bra tempo. Under kursen fick man studera tillsammans och i grupp gick det mycket bättre att lösa uppgifterna. Kursen förberedde mig för inträdesprovet, men också inför skolstarten tack vare att jag under kursen fick många nya kompisar och bekantade mig med TF. 

Hurdant var det att bo tre veckor i Otnäs?
Det var säkert det roligaste! Vi var 9 personer inkvarterade i Otnäs och vi delade på en dusch, en wc och en mikro. Då man bodde tre veckor med samma personer och spenderade alla kvällar tillsammans på TF hände det mycket - alla spontana händelser vi fick uppleva på TF var verkligen något extra. En kväll när vi satt och räknade i Stavans stormade det mitt i allt in i massa teknologer och ropade att nu är det fest! 

Hurdan bild fick du av teknologlivet vid Aalto under kursens lopp?
Vi hade två fester inplanerade i programmet - den avslutande sitsen och grillkvällen. De var väldigt roliga och visade verkligen vad TF har att erbjuda. Tillsammans med alla andra oväntade händelser motiverade det mig att satsa på inträdesprovet, komma in på Aalto och få uppleva teknologlivet på riktigt. 

Hurdan var kursen som helhet (föreläsningar, räkneövningar, annat program, ev. logi)?
En vanlig dag studerade man nästan hela dagen - det var ett fysikpass, ett matematikpass och ett ledigt pass när man hann äta. Under passen räknade man ensam eller i grupper och fick hjälp av assistenterna om det behövdes. På kvällarna var det föreläsningar som gav goda grunder till räkneövningarna. Föreläsningarna var lite tunga emellan eftersom de hölls på kvällarna när man redan var ganska trött. 

Vem skulle du rekommendera kursen åt?
Alla som är intresserade av att komma och studera till Aalto - oberoende av om du tror att du kommer rakt in eller inte, eftersom prepkursen verkligen är tre roliga veckor! 
PS: det lönar sig att vara inkvarterad i Otnäs! 

 

 

 

Vem är du, varifrån är du hemma och vad studerar du?
Jag är Julius Hagelstam, från Helsingfors, och studerar produktionsekonomi vid Aalto-universitetet för första året.

Varför/hur valde du att komma på just TF:s prepkurs?
Efter studentskrivningarna kände jag att jag behöver en prepkurs för att orka fortsätta läsa effektivt. Jag hade hört om TF:s prepkurs från en kompis och valde att anmäla mig till just den, eftersom jag tänkte att denna väg får jag förutom stöd med läsandet en chans att bekanta mig med Teknologföreningen och Aalto-universitetets campus i Otnäs.

Hur var det att gå kursen? Fick du något ut av den, förberedde den för inträdesprovet?
Det var roligt att gå kursen! Prepkursen var väldigt intensiv, vilket var bra eftersom det tvingade mig att fokusera på läsandet. Jag tyckte att kursen förberedde bra för inträdesprovet, det blev klart hur inträdesproven skiljer sig från studentskrivningarna och vad som är viktigt att öva på inför inträdesproven. Särskilt prepkursens material var till enorm hjälp med att vänja sig vid inträdesprovsuppgifter. Själv fick jag mycket ut av kursen; jag är ganska säker att jag inte skulle ha kommit in på den linje som jag allra mest ville till utan prepkursen. 

Hurdan bild fick du av teknologlivet vid Aalto under kursens lopp?
Jag la märke till att teknologerna tycker om att ha roligt och att festa! Det märktes att speciellt Teknologföreningen har långa traditioner av båda dessa. Den allmänna atmosfären kändes mycket välkomnande och jag blev säker på att jag vill ta del av allt detta under prepkursen.

Hurdan var kursen som helhet (föreläsningar, räkneövningar, annat program, ev. logi)?
Jag tyckte kursen blev en bra helhet bara man orkade satsa själv! Dagarna var långa och även om kursen hade högt tempo för att hinna gå igenom allt som skulle gås igenom före inträdesprovet kändes det hanterbart. Det simulerade inträdesprovet i slutändan av kursen tyckte jag att var mycket bra för att binda samman kursen till en helhet.

Vem skulle du rekommendera kursen åt?
Jag skulle rekommendera kursen åt alla som söker in till någon teknisk utbildning på Aalto eller någon annanstans. Om man satsar på kursen tror jag man har bra chanser att komma in där man vill! Dessutom kan man få extra läsmotivation av att bekanta sig med Teknologföreningen redan före studierna!

 

 

 

Elsa

Vem är du, varifrån är du hemma och vad studerar du?
Jag heter Elsa Rosenblad och kommer från Vasa. Nu studerar jag andra året på energi- och miljöteknik.

Varför/hur valde du att komma på just TF:s prepkurs?
Det var många från mitt gymnasium som skulle på prepkursen och den verkade bra och förberedande så jag valde att också gå den. Jag fick en liten läspaus efter skrivningarna och sen började det igen. Det lockade mig för att jag inte själv skulle behöva ansvara för att lära mig allting utan det såg prepkursen till. Under kursen fick jag bo hos min mormor i Helsingors.

Hur var det att gå kursen?
Fick du något ut av den, förberedde den för inträdesprovet? Prepkursen repeterade gymnasiekurserna bra och jag kände mig förberedd för inträdesprovet. Speciellt bra var de simulerade proven, och det gav en lättnad när insåg jag skulle komma in med de poängen jag fick i dem. Kursen var väldigt intensiv och ibland kändes det tungt men i slutändan var det värt det. Den hjälpte mig också med att inte vara lika nervös inför skolstarten eftersom jag redan bekantat mig med TF, Aalto- universitetet och med hur det är att bo i Helsingfors.

Hurdan bild fick du av teknologlivet vid Aalto under kursens lopp?
Alla teknologer jag träffade under kursen var trevliga och det kändes bra att jag sökt till Aalto. Under grillkvällen fick jag en liten inblick i hur festkulturen ser ut här och alla där var trevliga och välkomnande.

Hurdan var kursen som helhet (föreläsningar, räkneövningar, annat program, ev. logi)?
Föreläsarna var bra och erfarna och föreläsningarna gav i kombination med räkneövningarna en bra och tydlig helhet. Jag läste i princip ingenting själv men satsade på att vara närvarande under hela kursen och det räckte. Det var bra att det ordnades program så att man kunde lära känna stället lite och göra något annat än att räkna.

Vem skulle du rekommendera kursen åt?
Jag skulle rekommendera kursen åt alla som tänker skriva dia-provet, men speciellt åt folk som haft mellanår och vars gymnasiekunskaper kanske är lite rostiga. Mer än att lära en på nytt så friskar kursen upp minnet.