Info

Teknologföreningens prepkurs i matematik och fysik hålls i Otnäs, Esbo, huvudsakligen i TF:s utrymmen, på vardagar och två lördagar under perioden 2-22 maj 2019. För långväga deltagare ordnas vid behov gratis inkvartering under kursen.

Man kan välja mellan att gå både matematik- och fysikkursen eller att bara delta i någondera av dem. Dessutom ingår det i båda kurserna ett simulerat inträdesförhör.

Pris

Priset för både matematik- och fysikkursen är 370 €. För endera kursen är priset 250 €. Prepkursen är ideell och gör ingen vinst för TF, vilket håller priset förmånligt. I priset för prepkursen ingår förutom föreläsningar och övningar även kursmaterial, som består av kompendier författade enkom för prepkursen. Kursmaterialet består av teori, uppgifter och modellösningar. Dessutom ingår en fest för prepkursisterna, den traditionella prepkurssitsen, som ordnas på TF:s nationshus Urdsgjallar.

Frågor

Om du har frågor kan du gärna skicka e-post till TF:s prepkurskoordinator Jannica Savander på adressen prepkurs[at]teknolog.fi eller ringa henne på numret 044 0154980

TF:s prepkurs förbereder dig för DIA-inträdesprovet, alltså det prov alla finska universitet använder för sina tekniska utbildningar. Du kan läsa mer om provet och ansökningsprocessen här. Kom ihåg att ansöka senast 3.4.2019!