Prepkursen

Teknologföreningens prepkurser 2019

Söker du till en teknisk utbilding ?

Teknologföreningens (TF) prepkurs 2019 hjälper dig att komma in till det program som intresserar dig mest! Vi ordnar i likhet med tidigare år en prepkurs i både matematik och fysik som övar upp dig inför inträdesförhöret till de tekniska universiteten.

Anmälningen till vårens prepkurs börjar 1.1.2019 och du kommer att hitta den här.

Teknologföreningens prepkurs är full. Du kan fortfarande anmäla dig till kursen, och ifall en plats frigörs kommer den att erbjudas till de som är på reservplatserna i anmälningsordning.

Varför delta? Prepkurserna är…

Nyttiga: Under de senaste åren har Aalto-universitetets tekniska högskolor blivit allt svårare att komma in till. Säkra din studieplats!

Billiga: Prepkursen är ideell och dess mål är att hjälpa svenskspråkiga studeranden till ett så lågt pris som möjligt:
370€ (för båda kurserna) / 250€ (för en kurs)

Roliga: Lär känna dina framtida studiekamrater och bekanta dig med studielivet.