Prepkursen

Teknologföreningens prepkurser 2018

Söker du till en teknisk utbilding ?

Teknologföreningens (TF) prepkurs 2018 hjälper dig att komma in till det program som intresserar dig mest! Vi ordnar i likhet med tidigare år en prepkurs i både matematik och fysik som övar upp dig inför inträdesförhören till de tekniska universiteten.

Anmäl dig till vårens prepkurs!

Varför delta? Prepkurserna är…

Nyttiga: Under de senaste åren har Aalto-universitetets tekniska högskolor blivit allt svårare att komma in till. Säkra din studieplats!

Billiga: Prepkursen är ideell och dess mål är att hjälpa svenskspråkiga studeranden till ett så lågt pris som möjligt:
370€ (för båda kurserna) / 250€ (för en kurs)

Roliga: Lär känna dina framtida studiekamrater och bekanta dig med studielivet.