Abiturienter

Hej abiturient!

TF är den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. TFs medlemmar är finlandssvenskar från hela landet eller övriga personer intresserade av det svenska språket, som studerar vid Aalto-universitetet. Nationen ger vänner, möjligheter och omväxling till studierna på universitetet.   

All information som är relevant för abiturienter, bl.a. om vår prepkurs och abikurs, hittas på https://tf.fi/abi/abiturienter